@
Home
More Whistles

Aluminum Whistles

Related: Pill Tube Keyrings

PMNP-B-02 Aluminum Whistles
SIZE: 7.5 cm L x 1.3 cm diameter
MATERIAL: aluminum

PMNP-B-09H Aluminum Whistles
SIZE: 5 cm L x 0.9 cm diameter
MATERIAL: aluminum
PMNP-B-09R Aluminum Whistles
SIZE: 5 cm L x 0.9 cm diameter
MATERIAL: aluminum
PMNP-B-10H Aluminum Whistles
SIZE: 5 cm L x 1 cm diameter
MATERIAL: aluminum
PMNP-B-10R Aluminum Whistles
SIZE: 5 cm L x 1 cm diameter
MATERIAL: aluminum
PMNP-B-12H Aluminum Whistles
SIZE: 6 cm L x 1.2 cm diameter
MATERIAL: aluminum
PMNP-B-12R Aluminum Whistles
SIZE: 6 cm L x 1.2 cm diameter
MATERIAL: aluminum
PMNP-B-13R Aluminum Whistles
SIZE: 9.5 cm L x 1.3 cm diameter
MATERIAL: aluminum
PMNP-B-14R Aluminum Whistles
SIZE: 6.5 cm L x 1.2 cm diameter
MATERIAL: aluminum